Joke Crul - Kelderhuis

Naast het lesgeven in Intuïtieve Communicatie voor artsen, ben ik huisarts en huisartsdocent op de afdeling huisartsgeneeskunde te Leiden.

Tevens ben ik mentor en supervisor van artsen die in opleiding zijn voor specialist ouderengeneeskunde en tutor van de artsen die in opleiding zijn voor  huisarts.

Bekijk hier mijn profiel op LinkedIn.

Oplossingsgericht coachen, medische ethiek, het begeleiden van intervisie en supervisie, tutor, mentor en docent bij de module SOLK, hebben vooral mijn passie in mijn werk als huisartsdocent.

Bij de module  SOLK is de basisattitude bij patiënten met SOLK een belangrijk aspect.

De basisattitude houdt in: respect, geduld, contact met zowel jezelf als de ander, autonomie, grenzen stellen, stevig zijn,  aandacht en neutraliteit.

Juist deze thema’s komen terug in de opleiding Intuïtieve communicatie voor artsen.

Joke Crul Kelderhuis

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.
Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd

(Uit: Menselijke contacten - Virginia Satir)