Joke Crul - Kelderhuis

Naast het lesgeven in Intuïtieve Communicatie voor artsen, ben ik huisarts en huisartsdocent op de afdeling huisartsgeneeskunde te Leiden.

Tevens ben ik mentor en supervisor van artsen die in opleiding zijn voor specialist ouderengeneeskunde en tutor van de artsen die in opleiding zijn voor  huisarts.

Bekijk hier mijn profiel op LinkedIn.

Oplossingsgericht coachen, medische ethiek, het begeleiden van intervisie en supervisie, tutor, mentor en docent bij de module SOLK, hebben vooral mijn passie in mijn werk als huisartsdocent.

Bij de module  SOLK is de basisattitude bij patiënten met SOLK een belangrijk aspect.

De basisattitude houdt in: respect, geduld, contact met zowel jezelf als de ander, autonomie, grenzen stellen, stevig zijn,  aandacht en neutraliteit.

Juist deze thema’s komen terug in de opleiding Intuïtieve communicatie voor artsen.

Joke Crul Kelderhuis

Ga en open de deur
Misschien is buiten
een boom of een woud
of een tuin of een magische stad
Ga en open de deur
misschien krabt er een hond
misschien is er een gezicht of een oog
of een beeld van een beeld
ga en open de deur
als er mist is trekt hij op
Ga en open de deur
Ook al was er alleen maar
tikkende duisternis
ook al was er alleen maar holle wind
ook al was er niets buiten
Ga en open de deur
Tenminste zal het tochten